‏«من آنم که در پای خوکان نریزم / مر این گوهری دُرّ لفظ دری را» ناصر خسرو قبادیانی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: توجه این سایت دارای کپی رایت است !!