کنون زمانه دگر گشت و من دگر گشتم- رودکی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: توجه این سایت دارای کپی رایت است !!