«تو زینب خواهر حسینی؟، / ای نره خَر سبیل گُنده.» ایرج میرزا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: توجه این سایت دارای کپی رایت است !!