دزد به دزد می زند، وای به دزد آخری

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: توجه این سایت دارای کپی رایت است !!