نویسنده: Administrator

0

فهرست کامل مترجمان رسمی اسپانیا

با کلیک کردن روی پیوند زیر وارد سایت وزارت امور خارجه اسپانیا می شوید و می توانید آخرین فهرست مترجمان رسمی و قسم خورده این کشور را جستجو کنید: Lista actualizada de todos los...

0

ترجمه شفاهی و حضوری

حضور در محاکمات و کلیه ی مراجع دولتی، غیر دولتی، قضایی و انتظامی در تمامی سطوح (در اسپانیا). حضور در بیمارستان ها و مراکز درمانی. حضور در محاضر و دفاتر ثبت اسناد رسمی جهت...

0

ترجمه کتبی مدارک

ترجمه همه  نوع سند و مدرک و در هر قالب و فرمت رایانه ای که ارسال شده باشد:  اعم از اسناد و مدارک مکتوب کاغذی و یا فایل های رایانه ای (کامپیوتری): احکام و...