فهرست کامل مترجمان رسمی اسپانیا

با کلیک کردن روی پیوند زیر وارد سایت وزارت امور خارجه اسپانیا می شوید و می توانید آخرین فهرست مترجمان رسمی و قسم خورده این کشور را جستجو کنید:

Lista actualizada de todos los traductores e intérpretes jurados

ترجمه رسمی و تفسیر متن کامل قانون اساسی اسپانیا توسط رسول پدرام

 

 

پاسخ دهید