اسپانیا از سلطنت به جمهوری و از جمهوری به سلطنت

کشور اسپانیا تاریخ  پر فراز و نشیبی دارد که مرور حوادث آن می تواند به ملّت هایی که به تازگی گام در جاده ی مردم سالاری نهاده اند و یا می خواهند بنهند،  درس های عبرت انگیزی  بدهد.‏

طبق قانون اساسی کنونی، نظام حکومتی اسپانیا، مشروطه ی سلطنتی است ، ولی این کشور دو بار رژیم جمهوری را هم در طول تاریخ خود تجربه کرده است.

برای دانلود کردن اینجا را کلیک کنید

error: توجه این سایت دارای کپی رایت است !!