اشک های دیده ی شیخ Lágrimas de un mullah

news_hashemi

«نَعوذُ بالله از آن اشک های دیده ی شیخ،

چه خانه ها که همین آب کم خراب کند!

به زُهد گربه شبیه است، زُهد حضرت شیخ،

نه؛ بلکه گربه تَشَبُّه به آن جناب کند.

ز من نترس که «خانم» ترا خطاب کنم،

از او بترس که «همشیره» ات خطاب کند.»

سه بیت برگزیده.

روحت شاد «ایرج میرزا» که بیش از صد سال قبل از ما به ذات پلید این حُقّه  باز های عوام فریب پی برده بودی.

نَعوذُ بالله : پناه می بریم به خدا

تَشَبُّه (بر وزن تَجَدُّد) کردن به کسی: تقلید کردن از کردار و گفتار کسی

error: توجه این سایت دارای کپی رایت است !!