با چادر، یا بی چادر؛ مرگ بر دیکتاتور

ندا آقا سلطان نماد مقاومت ملی در برابر آخوند های مرتجع

سالگرد ٢٢ بهمن یعنی روز لگام گسیختگی ارتجاع سیاه را به همه ی آزادگان و کوشندگان راه آزادی تسلیت می گویم

ایران ای سرای امید

Sharing is caring!

shares
error: توجه این سایت دارای کپی رایت است !!