به سر طویله ی حزب خران نوشته به زر / که نیست حزبی از این حزب در جهان بهتر.

“Quien a una bestia hace mal, es más bestia que el animal”.

همکار عزیز و قدیمی ام خانم آنا (Anna Papadopoulou)، عکسی از خری را در بحر تَفَکُّر و مکاشفه  در فیسبوک قرار داده است و در توضیح آن به فرانسه نوشته: «هر بار که این عکس را می بینم، چشمانم پر از اشک می شود».

             دیدن آن عکس مرا به یاد تصویری انداخت که در زیر ملاحظه می کنید.

burro

“Quien a una bestia hace mal, es más bestia que el animal”.

            این عکس را من در دفتر کارم روی دیوار نصب کرده بودم و در زیر آن ضرب المثلی به اسپانیایی نوشته بودم که می گوید:

“Quien a una bestia hace mal, es más bestia que el animal”.

            که ترجمه تحت الفظی آن می شود: «کسی که به حیوانی آزار می رساند، از آن حیوان؛ حیوان تر است» و یا اگر بخواهیم به انگلیسی هم ترجمه کنیم (چون برخی از دوستان آنا، فارسی نمی دانند)می شود :

One who harms a beast, he is brute; not the beast.

            در ضمن حال که به قول آخوند ها «مجلس محترم» و صحبت از «گاوان و خران بار بردار، به ز آدمیان مردم آزار» است، این نکته را هم اضافه کنم که در رژیم گذشته در ایران، حزبی به نام «حزب خران» وجود داشت که هفته نامه فکاهی «توفیق» هم ارگان آن بود.

            قبلاً در همین وبلاگ مطلب دیگری از من منتشر شده است که چون در بسیاری از نشریه های معتبر (انگلیسی زبان) چند سال پیش منتشر شده است، به یک بار خواندن می ارزد. این جا را کلیک کنید.   

error: توجه این سایت دارای کپی رایت است !!