تابوی صدای زن

منبع: ایران وایر

سحر بیانی

آوازخوانی زن‌ها، تابوی سی و چند ساله موسیقی ایرانی است که با شکل‌گیری موسیقی زیرزمینی در ایران، کم کم شکسته شد.

هر چند برخی از مردان توانستند از زیرزمین‌ها بیرون آمده و روی صحنه آواز بخوانند اما زنان آوازخوان ایرانی هم‌چنان در پستوی خانه‌ها و یا گاه روی پشت بام‌ها آواز سر می‌دهند. بسیاری از آن‌ها نمی‌خواهند هنرمند در تبعید باشند، می‌خواهند در ایران بمانند و بخوانند.

«گوگوش» شاید معروف‌ترین زن آواز خوان ایرانی است که درست در اوج شهرت محکوم به سکوت شد. 20سال در ایران ماند و آواز نخواند، در نهایت هم چاره ای نداشت جز پیوستن به جمع آوازخوانان در تبعید. سرنوشت او به سرنوشت بسیاری از زنان آوازخوان ایران گره خورده است؛ زنانی که برای آواز خواندن باید راهی میان رفتن و ماندن را انتخاب کنند. برخی هم راه سوم یعنی آواز خوانی زیرزمینی را برگزیده‌اند؛ راهی دشوار که آن‌ها می‌گویند تنها با عشق می‌توان آن را پیمود. ادامه ی مطلب

error: توجه این سایت دارای کپی رایت است !!