خر را به خر رها کن، خودت از دور نیگا کن

آنچه را که ملاحظه می کنید، ویدئویی نیست که تَوَسُّط آدمی بیکار و فارغ از غم روزگار در فرنگستان مونتاژ شده باشد. بلکه بخشی از ویدئویی است که در یکی از سایت های رسمی خبری جمهوری آخوندی قرار دارد و از جلسه ی علنی مجلس گرفته شده است و شما اسم آن سایت و نشانی اینترنتی آن را در آغاز ویدئو می بینید.حال با طرح سوال از آن بابا، در روز های آینده شاهد آرتیست بازی های با حال تری از طرف حضرات خواهیم بود.

روح ایرج میرزا شاد که بیش از هشتاد سال پیش گفته است:

« از آن گروه چه خواهی که از هزار نفر،

اقّل، دویست نفر روضه خوان خر دارد؟!

دویست دیگر جن گیر و شاعر و رمّال،

دویست واعظ از روضه خوان بتر دارد.»

جمع کل بازدید ها : 267
مارا دنبال کنید
http:www.rpedram.com/persian
traducciones@rpedram.com
Rassoul_pedram
Follow Me
Tweet
https://www.youtube.com/channel/https://https://www.youtube.com/rassoulpedram
http://www.instagram.com/pedramrassoul
close

در صورت پسندیدن میتوانید به اشتراک بگذارید