دنیاست سرای ماتم و درد

Salmo 121. Canta Sepideh Raissadat (en hebreo y persa) acompañada por el coro de los niños Italianos con traducción en español.

          مزمور 121 از مزامیر حضرت داوود. خواننده خانم سپیده رئیس سادات (به عبری و فارسی) با همخوانی گروه کُر کودکان ایتالیا. در باره ی کلمه ی «مزمور»، به هنگام ترجمه متن ترانه ی By the Rivers of Babilan توضیح داده ام. در واقع ترجمه فارسی مزمور (با جمع مزامیر) می شود، مناجات. ولی چون مناجات مفهوم دیگری در ذهن خواننده و یا شنونده فارسی زبان تداعی می کند، ازینرو به جای مناجات و یا سرود مذهبی، من همان کلمه ی مزمور را در این جا به کار برده ام.

این ویدئو را من با اجازه خود خانم سپیده، ادیت کرده و در اینترنت قرار داده ام.

            مزمور 121 را زائران یهودی که به زیارت اورشلیم می رفتند، با مشاهده ی قلل کوه های آن شهر، می خواندند.

متن مزمور یاد شده را به اسپانیایی و همراه با ترجمه فارسی می توانید، در زیر ملاحظه کنید:

«دیده به قلل کوهساران می دوزم،

تا ببینم یار و یاور من از کدامین سو می آید؟

یار و یاور من  از سوی پروردگار،

آفریننده ی آسمان ها و زمین می آید.

همان آفریدگاری که نخواهد گذاشت پای تو بلغزد،

و همواره برای حراست از تو، دَمی مژه بر هم نمی زند.

حافظ و نگهدار اسرائیل* نه چرت می زند،

و نه به خواب می رود.

آفریدگار؛ پشت و پناه تو،

و سایه ی تو و در سمت راست تست.

ازینرو در پناه آفریدگار،نه نور خورشید، در طول روز،

و نه ماه، شب هنگام، ترا خواهد آزرد.

پرودگار، روح و روان ترا،

از هر بدی محفوظ و مبرّا خواهد داشت.

پروردگار، در همین لحظه و برای همیشه،

مراقب آمد و شد تو بوده و خواهد بود.»

 * منظور از «اسرائیل» (ایزرائل) دولت اسرائیل نیست

                Levantaré mis ojos a los montes;

          ¿De dónde vendrá mi socorro?

Mi socorro viene del SEÑOR,

          Que hizo los cielos y la tierra.

No permitirá que tu pie resbale;

          No se adormecerá el que te guarda.

He aquí, no se adormecerá ni dormirá

          El que guarda a Israel.

El SEÑOR es tu guardador;

          El SEÑOR es tu sombra a tu mano derecha.

El sol no te herirá de día,

          Ni la luna de noche.

El SEÑOR te protegerá de todo mal;

          El guardará tu alma.

El SEÑOR guardará tu salida y tu entrada

          Desde ahora y para siempre.

جمع کل بازدید ها : 267
مارا دنبال کنید
http:www.rpedram.com/persian
traducciones@rpedram.com
Rassoul_pedram
Follow Me
Tweet
https://www.youtube.com/channel/https://https://www.youtube.com/rassoulpedram
http://www.instagram.com/pedramrassoul
close

در صورت پسندیدن میتوانید به اشتراک بگذارید