دنیای دیوانه، دیوانه، دیوانه Testimonio borrical

داشتم وبلاگ اسپانیایی خودم را از مطالب قدیمی خانه تکانی می کردم.  به چند مورد در خور تَوَجُّه برخوردم که چون در هیچ یک از منابع فارسی زبان، منتشر نشده است؛ ترجمه ی فارسی آن ها را در این جا می آورم.

            احضار الاغ به دادگاه

             در شهر دالاس (امریکا) قاضی یکی از دادگاه این شهر، الاغی را به عنوان متهم به دادگاه احضار کرد. پس از رسمیّت یافتن جلسه ی دادرسی، الاغ نگون بخت برای ادای توضیحات به تالار محاکمات احضار می شود. طبق رویه قضایی دادگاه ها در ایران:

            قاضی: «متهم ردیف اوّل، «الاغ» را وارد کنید».

            صاحب الاغ: «قربان، او «الاغ» نیست، اسمش Buddy (رفیق جون جونی در انگلیسی امریکایی) است»

            در میان همهمه و صدای اعتراض تماشاچیان، «بادی» در نهایت خون سردی وارد تالار محاکمات می شود و در برابر میز قاضی قرار می گیرد. معمولاً کسانی که به دادگاه احضار می شوند، با حالتی عصبی به سالن قدم می گذارند. ولی بادی عین خیالش نبود. موقع ورود به سالن، در حالیکه به جای کراوات، پرچم امریکا دور گردن خود بسته بود، وارد شد. نگاهی تَمَسخُر آمیز به حاضران انداخت و برای تفهیم اِتِّهام در جایگاه متهمین قرار گرفت.

            موارد اِتِّهام علیه «بادی» عبارتند از عرعر کردن وقت و بی وقت، و ضبط نکردن گاز معده که باعث سلب آسایش از همسایه ها می شود.

بادی در ساحت مُقَدّس دادگاه

  کسانی که اسپانیایی می دانند، جزئیات را در این نشانی دنبال کنند:

http://www.rpedram.com/rassoulpedram/?p=48

error: توجه این سایت دارای کپی رایت است !!