زندگینامه

 

La muerte no es el final

Primer teniente de infantería Yadollah Hemmat Zade

“Presente”

Web personal de Rassoul Pedram: http://www.rpedram.com

Web de lengua y literatura: http://www.idiomapersa.com

Yadollah

کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید

قضا همی بـَرَدَش سوی مرگ و دانه و دام

رسم است که نویسنده، پیش از پرداختن به متن اثری که نوشته است، چند سطر و یا چند صفحه ای را به عنوان دیباچه به معرفی موضوع اثر خود اختصاص می دهد و یا آن را با بیان چند کلمه ای در صفحات آغازین، به  فردی عزیز و یا عزیزانی که در زندگی داشته و یا دارد ارمغان می سازد.

من این اثر را که شرح واقعی داستان زندگی من است، به یاد تو و به نام تو – یدالله همت زاده –  آغاز می کنم. ادامه دهید …

error: توجه این سایت دارای کپی رایت است !!