رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل

ایرج افشار هم ما را گذاشت و رفت.

من او را از کنگره های ایران شناسی می شناختم. هر چند مانند بسیاری از  «فضلای عصا قورت داده»، اهل چاپلوسی و خوش آمد گویی نبود، و به همین جَهَت کم نبودند کسانی که او را فردی متکبّر و مغرور به شمار می آوردند. ولی هر کسی پس از چند دقیقه گفتگو با او و یا خواندن نوشته ای از او در می یافت که ایرج افشار دنیایی  بود آکنده از دانش و آگاهی، و اقیانوس موّاجی از معلومات  که دمی آرام و قرار نداشت. داخل هیچ دسته و گروه مفتون زخارف دنیوی نشد، جز دنیای کتاب و پژوهش. سیروس علی نژاد گفتاری شیوا با بیانی رسا، در سایت فارسی بی بی سی، حقّ مطلب را در باره ی او ادا کرده است. دریغم آمد که در این جا به آن گفتار دلنشین پیوندی (لینکی) ندهم و شمار را از خواندن چنان مطلب ارزنده ای بی بهره بگذارم. اینجا را کلیک کنید

آلبوم مراسم تشییع جنازه ی ایرج افشار در سایت فارسی بی بی سی. اینجا را کلیک کنید.

error: توجه این سایت دارای کپی رایت است !!