سال نو خجسته باد Próspero Año Nuevo

مارش رادتسکی Radetzky March

            اثر یوهان اشترواس

            اجرا: ارکستر فیلارمونیک وین به رهبری هربرت فون کارایان Herbert Von Karajan

            من هر از چند گاه، قطعاتی را از شاهکار های جاویدان موسیقی کلاسیک انتخاب می کنم و در این جا قرار می دهم. این بار به مناسبت فرارسیدن سال نو میلادی قطعه ای را از یوهان اشتراوس برگزیدم که تَوَسُّط ارکستر فیلارمونیک وین به رهبری شادروان هربرت فون کاریان در سال 1987ضبط شده است.

            هرچند مارش رادتسکی یک مارش نظامی است ولی در بیشتر جشن ها و مراسم رسمی نواخته می شود.

            این اجرا، از واپسین اجرا های کارایان است و او در رهبری این اثر؛ با وجود سالخوردگی مهارتی تحسین آمیز به خرج داده است. همانطوری که ملاحظه خواهید کرد، کارایان ضمن رهبری ارکستر، بر می گردد و کف زدن های حاضران در سالن را هم رهبری می کند.

            در ضمن محض اطّلاع کسانی که ممکن است علاقمند باشند این نکته را هم اضافه می کنم که یک ارکستر فیلارمونیک به طور متوسط از ساز های زیر تشکیل می شود:

            18 ویولن اوّل، 16 ویولن دوم، 10 تا 14 ویولا، 8 تا 12 ویولن سل، 8 تا 10 کنتر باس، 16 ساز بادی چوبی مختلف، 15 ساز بادی فلزی و چندین ساز ضربی، سنج، مثلث و غیره… حال شما می توانید به تَسَلُّط و قدرت رهبر ارکستر در رهبری چنین ارکستری پی ببرید. 

error: توجه این سایت دارای کپی رایت است !!