سخنرانی تاریخی شادروان دکتر شاپور بختیار به مناسبت دهمین سال حکومت رژیم آخوندی

به این سخنرانی، به مناسبت روز جهانی جوانان پیوند می دهم.
روانش شاد، خود من، به هنگام ایراد سخنرانی در سالن حضور داشتم. قرار بود با یاری آن بزرگمرد، دانشکده ای در اسپانیا برای تحصیل جوانان ایرانی – که از طریق عراق خود را به اروپا رسانده بودند – تأسیس شود. ولی دریغ و درد که آن آرزو هم جامه ی عمل به خود نپوشید و هرگز از قوّه به فعل در نیامد.

دلم می خواهد، این سخنرانی را با دقّت و تَوَجُّه بشنوید.

Sharing is caring!

shares
error: توجه این سایت دارای کپی رایت است !!