شعر چیست؟ Qué es poesía …

¿ Qué es poesía?, dices mientras clavas

گوستاو آدولفو بکر Gustavo Adolfo Becquer

گوستاو آدولفو بکر Gustavo Adolfo Becquer

en mi pupila tu pupila azul.

¿ Qué es poesía? ¿ Y tú me lo preguntas?

Poesía… eres tú.

Gustavo Adolfo Bequer

  «می گویی شعر چیست؟، در حالی که مردمک زمردین چشمان آبی ات را به دیدگان من دوخته ای از من می پرسی که به تو بگویم شعر چیست؟ شعر؟…؛ یعنی تو.» ترجمه رسول پدرام

error: توجه این سایت دارای کپی رایت است !!