عزیزان من، این دشمن!

بعضی از خوانندگان عزیز، در فیسبوک دنبال مقاله های من میگردند و طبیعی است که «فیسبوک» جایی برای نوشتن مطالب تحقیقی نیست و نمی توانند آن چه را جستجو می کنند، بیابند.

من از سی و پنج سال پیش که قدم به اسپانیا گذاشتم، و قبل از آن در ایتالیا و پیش از رفتن به ایتالیا، در ایران قلم زده ام و نوشته های من در روزنامه ها و در سال های اخیر در سایت های مختلف رادیو ها به فارسی و زبان هایی دیگر منتشر شده و می شود.

بعضی از نوشته هایم را تا جایی که فرصت بوده است، در سایت های خودم قرار داده ام و بهتر است برای خواندن آن ها به یکی از سایت های شخصی من در نشانی های زیر مراجعه بفرمایید:

www.rpedram.com

در پاسخ به «صمد» عزیز هم باید بگویم مطالبی که از من در هفته نامه ی «جبهه» چاپ لندن منتشر شده است؛ زمان انتشار آن مقاله ها نه خبری از اینترنت بود و نه من دسترسی به کامپیوتر داشتم اگر عمری باقی بود؛ می نشینم و آن ها را دوباره تایپ می کنم و در دسترس خوانندگان عزیز قرار می دهم.

«گر بماندیم باز بر دوزیم،
جامه ای کز فراق چاک شده،
ور بمُردیم عذر ما بپذیر،
ای بسا آرزو که خاک شده». سعدی

و اما در باره ی مقاله ی «عزیزان من، این دشمن!»، که اشاره کرده اید، نمی توانید پیدا کنید؛ مقاله ی مزبور در نشانی زیر است:

error: توجه این سایت دارای کپی رایت است !!