فرستنده های مخفی مخالف رژیم حاکم بر ایران

نوشته ی رسول پدرام به نقل ازسایت «اخبار روز»

مشهدی عباد در پایان نمایشنامه ی معروف فکاهی موزیکال خود، زمانی که دید همسری  که بیش از پنج هزار منات، برایش آب خورده بود به جای زن، مرد از آب در آمد، فریاد زد: «آ کیشی، منیم پولاریم؟!» (آخه مَرد، پس تکلیف پول های من چه می شود؟!). حالا که دوباره صحبت از روی کار آمدن دولتی با ثبات در لیبی در میان است، جُمله ی مزبور در باره ی اموال و پول های به سرقت رفته ای از ایران مصداق پیدا می کند، که در آغاز روی کار آمدن رژیم کنونی در آن کشور، آخوند ها به لیبی بردند و تحویل قذافی دادند.

دو مقام معظم رهبری در کنار هم

دو مقام معظم رهبری در کنار هم

می توانید این مقاله را از نشانی زیر  و در قالب پی دی اف دانلود کرده، چاپ کنید و یا به دوستان خود بفرستید:

http://www.rpedram/articles/radio_haa.pdf

error: توجه این سایت دارای کپی رایت است !!