من یک انسانم – Soy ser humano

Poesía traducida al persa de la gran luchadora por derechos humanos, poetisa árabe Ghada al Saman  

من یک انسانم

به خانه ی من که می آیی،

ماژیکی سیاه همراه بیاور،

که علامت ضربدری بر روی صورت خود بکشم،

غاده السمان – نویسنده و شاعر مبارز عرب

تا کسی نتواند مرا به جرم زیبایی ام در قفسی حبس کند.

پاک کنی هم بیاور تا سرخی لب هایم را پاک کنم،

چون نمی خواهم، کسی به خاطر سرخی لبانم،

زندگی مرا سیاه کند.

بیلچه ای به دست من بده تا همه ی آثار و علائم زنانگی ام را از ریشه بکنم و دور بیندازم،

در آن صورت رفتن به بهشت برایم آسان تر خواهد بود.

نخ و سوزنی به من بده تا زبانم را بدوزم،

تا دیگر قادر نباشم با صدای بلند تر فریاد بزنم.

یک عدد قیچی هم بده تا افکارم را هَرَس کنم.

یادت باشد که مایع پاک کننده ای هم همراه خودت بیاوری، تا مغزم را شستشو بدهم و روی بَند آویزان کنم تا خشک شود.

دلم می خواهد باد اندیشه ها و رویا های مرا با خود ببرد.

از تو تَمَنّا دارم اگر به کسی بر خوردی که حق و حقوق می فروشد، مقداری حق و حقوق برایم بخر.

من آن حق و حقوق را با خوراک روزانه ام قاطی کرده و پیش از اینکه کس دیگری حق  مرا بخورد، خود من آن ها را  می خورم.

و اگر پولی داری، گردن بندی برایم بخر که به گردن خود بیاویزم و روی آن با حروف درشت بنویسم:

من یک انسانم! 

ترجمه: رسول پدرام  

error: توجه این سایت دارای کپی رایت است !!