هفت اندرز مولانا

هفت اندرز مولانا Los siete consejos de Mevlana

mevlana1

خانم شهلا ص. اجازه بفرمایید قبلاً توضیح مختصری برای اطّلاع خوانندگان اسپانیایی زبان بنویسم و بعد پاسخ شما را در زیر بدهم.

          Tanto en mi blog como en mi web: “http://www.rpedram.com”, aparece un texto denominado “Los siete consejos de Mevlana”.

          Mevlana ha escrito toda su obra en el idioma persa. Una de las lectoras de mi blog, me hace una pregunta acerca del texto original de los referidos consejos en persa.

          Desafortunadamente, yo no he sido capaz encontrar el original persa de dichos consejos, puesto que yo, los he traducido del turco al inglés y español, hace 15 ó 20 años y los mandé como tarjeta de felicitación del año nuevo a mi amigos.

          «اندرز» و «پند» در فارسی امروزی در یک معنی به کار می روند ولی در متن های قدیمی؛ «اندرز» به معنای نصیحت (از روی خیرخواهی) و «پند» به معنای درس عبرت به کار رفته است. همانطوری که امروزه در زبان کردی هم در معنای اخیر به کار می رود. مثلاً می گوییم: «اگر آن اشتباه را تکرار کنی، پندی به تو می دهم که حظّ بکنی».

  من اندرز های مولانا را حدود بیست و یا بیست و پنج سال پیش از ترکی به انگلیسی، اسپانیایی و فارسی ترجمه کردم و همراه با نقاشی «کبوتر صلح» پیکاسو به عنوان کارت تبریک سال نو به دوستانم فرستادم.

          متن اسپانیایی اندرز ها در وبسایت ها و وبلاگ های من قرار دارد و بسیار مورد تَوَجُّه خوانندگان اسپانیایی زبان قرار گرفته است. ولی آن چه را که به فارسی می بینید، ترجمه ی الکن من است و تردیدی نیست که شیوه ی بیان مولانا با شیوه ی نگارش من آسمان تا زمین فرق دارد.

          من هر چه کوشیدم نتوانستم متن فارسی اندرز ها را پیدا کنم.

متن موعظه های مولانا در کتابی به نام «مجالس سبعه» (سخنرانی های هفتگانه) جمع آوری و چاپ شده است.

«مجالس سبعه»، چندین سال پیش، بر حسب تصادف در کتابخانه ای شخصی در استانبول یافت شد و تَوَسُّط یکی از استادان ارجمند هم در ایران به چاپ رسید. متأسفانه من نام آن استاد بزرگوار را فراموش کرده ام.  دریغ و صد افسوس که خانم دکتر عصمت ستار زاده و استاد بدیع الزمان فروزانفر هم در قید حیات نیستند و گرنه آن بزرگان شایسته ترین افراد برای پاسخگویی به پرسش های شما می توانستند باشند.

من متن ترکی اندرز ها را همراه با ترجمه های فارسی، اسپانیایی و انگلیسی در این جا قرار می دهم. از شما و همه ی خوانندگان ارجمند خواهش می کنم، چنانچه متن اصلی اندرز ها را از زبان مولانا (به فارسی) به دست آوردند، بر من منّت نهاده و ارسال فرمایند تا به نام خود ایشان منتشر شود

هفت اندرز مولانا

1-    در  یاری به هم نوع و گشاده دستی، چون رودخانه باش،

2-    در لطف و مهر ورزی چون خورشید باش،

3-    در نهفتن عیب دیگران، چون شب باش،

4-    در خشم و کین چون مرده باش،

5-    در فروتنی و افتادگی چون خاک باش،

6-    در تحمُّل دیگران چون دریا، باش.

7-    باش چنانکه هستی ؛ و یا بدانسان که می نمایی می باش.

Los siete consejos de Mevlana:

1. Sé como el río en generosidad y ayuda.

2. Sé como el sol en ternura y misericordia.

3. Sé como la noche cubriendo los defectos de los otros.

4. Sé como un muerto en cólera e irritabilidad.

5. Sé como la tierra en humildad y modestia.

6. Sé como el mar en tolerancia.

7. Sé visto como eres o, Sé como eres visto.

Mevlana’s seven advices

1.- In generosity and helping others be like a river

2.- In compassion and grace be like the Sun.

3.- In concealing the others’ faults be like night.

4.- In anger and fury be like the dead.

5.- In modesty and humility be like the earth.

6.- In tolerance be like a sea.

7.- Either exist as you are or be as you look.

MEVLANA’NIN YEDİ ÖĞÜDÜ

 1- Cömertlik ve yardim etmede akarsu gibi ol.

 2- Şevkat ve merhamette güneş gibi ol.

 3- Başkalarinin kusurunu örtmede gece gibi ol.

 4- Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.

 5-Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol.

 6- Hoşgörülülükte deniz gibi ol.

 7-Ya olduğun gibi görün yada göründügün gibi ol.

جمع کل بازدید ها : 267
مارا دنبال کنید
http:www.rpedram.com/persian
traducciones@rpedram.com
Rassoul_pedram
Follow Me
Tweet
https://www.youtube.com/channel/https://https://www.youtube.com/rassoulpedram
http://www.instagram.com/pedramrassoul
close

در صورت پسندیدن میتوانید به اشتراک بگذارید