وقتی چشمات پر خوابه

مرحوم علینقی وزیری

آهنگ از مرحوم علینقی وزیری
نوازنده و خواننده علینقی وزیری
شعر از خانم هما میر افشار

نمیدونی وقتی چشمات پر خوابه،

مرحوم علینقی وزیری

به چه رنگه؟به چه حاله؟
مثل یک جام شرابه!
چه عمیقه!چه سخنگو،
مثل اشعار مسیحایی حافظ، یه کتابه!
که چه رنگه؟چه قشنگه؟
رنگ آفتاب بهاره!
مثل یک جام بلوره !
شاید از چشمه ی نوره!
نمیدونی و به جز من دگری هم نمی دونه
که یه دنیا توی اون چشم سیاهه،
هر کی گفته هر کی میگه،
همه حرفه!
تو رو میخواد بفریبه!
جز دل من ،که پر از عشق و جنونه
قدر اون چشم سیاه رو دل دیگه نمی دونه
چشم دیگه نمی خونه!

 

error: توجه این سایت دارای کپی رایت است !!