پرسه یک روستایی اهل اسپانیا

 پرسه یک روستایی اهل اسپانیا

پُرسه در زبان فارسی به معنی مجلس ترحیم و یا مجلس یادبود به کار می رود

     Ramón J. Sender نوشته: رامون ختا سندر

ترجمه : رسول پدرام 

sender

رامون خُتا سندر

             پاکو (Paco) را خود کشیش می یان (Millán) در همین کلیسا غسل تعمید داده و بر گهواره ی او دعای خیر خوانده بود. بعد ها که پاکو بزرگتر شد، کشیش می یان بود که مراسم عروسی او را در همین کلیسا برگزار کرد. و هم او بود،  که نا خواسته  پاکو را لو داد که تیرباران شد. خود کشیش در صحنه ی اعدام و در واپسین لحظه های زندگی، بالای سر پاکو حاضر بود و آخرین وصیّت های او را شنید.

             این کتاب یکی از شاهکار های معروف «ادبیّات در تبعید» قرن بیستم اسپانیا است. متأسفانه، نه ،خود اثر و نه زندگی نویسنده ی آن برای خواننده ی فارسی زبان، شناخته شده است. دلم می خواهد که دانشجویان عزیز رشته ی زبان و ادبیّات اسپانیایی، کتاب را به دست آورند و متن اصلی را با مطابقت ترجمه ی فارسی آن مطالعه کنند. مترجم، این اثر را که ترجمه ی آن در برخی موارد با دشوار هایی همراه بود، در نهایت دقّت و وسواس به زبان فارسی برگردانده است، تا از نظر فراگیری زبان برای دانشجویان و سایر خوانندگان علاقمند، خالی از فایده نباشد. عنوان اسپانیایی کتاب در زبان اصلی چنین است:

Réquiem por un campesino español.

این کتاب را می توانید به صورت رایگان از این جا دریافت کنید. ادامه

صحنه هایی از فیلم تهیه شده بر اساس این داستان توسط وزارت آموزش و پرورش اسپانیا

لحظه تسلیم پاکو. به کشیش قول داده بودند که او را اعدام نکنند، ولی …

مردم روستا را در میدان دهکده جمع کردند. آن ها را مجبور به دادن سلام فاشیستی کردند و خودشان هم سرود «رو به خورشید» را خواندند و سپس در باره مجد و عظمت امپراتوری (اسپانیا) و شرافت انسانی حرف هایی زدند که کسی چیزی سر در نیاورد

جمع کل بازدید ها : 267
مارا دنبال کنید
http:www.rpedram.com/persian
traducciones@rpedram.com
Rassoul_pedram
Follow Me
Tweet
https://www.youtube.com/channel/https://https://www.youtube.com/rassoulpedram
http://www.instagram.com/pedramrassoul
close

در صورت پسندیدن میتوانید به اشتراک بگذارید