پژوهشی تازه پیرامون کسروی

در چند روز گذشته، رشته گفتار هایی ژرف و روشن بینانه و روشنگرانه به قلم استاد ارجمند بهزاد کشاورزی در سایت  «ایران امروز»، در پنج بخش منتشر شد. من مطالعه ی آن گفتار ها را به همه ی علاقمندان نوشته های کسروی و همه ی آنان که با دیو جهل و خرافات و خودکامگی دینی سر ستیز دارند توصیه می کنم. استاد بهزاد در لابلای نوشته ی پژوهشگرانه ی خود، به نکاتی در باره ی کسرویkasravi[1] و اندیشه های او اشاره دارند که حتی برای کسانی مانند من، که در سراسر زندگی ام از پیروان راه ان مرد بزرگ بوده ام، تازگی داشت. من نشانی سایت ایران امروز را در زیر قرار می دهم و شما با کلیک کردن روی آن به بخش پنجم می رسید. در آخر مقاله، پیوند (لینک) هایی به بخش های پیشین نوشته قرار داده شده است:

http://goo.gl/xeX0G

error: توجه این سایت دارای کپی رایت است !!