چهار هزار مورد خشونت علیه زنان در شش ماه اخیر

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درگزارش نیمه سال، بیش از چهار هزارمورد خشونت علیه زنان ثبت کرده که ۲۴% بیشتر از آمار نیمه اول پارسال است. در همین حال اتحادیه اروپا گفته به تعهدش درباره پیشرفت حقوق زنان افغانستان متعهد باقی خواهد ماند.

سرنوشت رقت بار زنان افغان مثل همه ی زنان دیگر در خاورمیانه

بهارجویا از کابل گزارش می دهد.
برای دیدن ویدئوی گزارش خانم بهار جویا اینجا را کلیک کنید.

error: توجه این سایت دارای کپی رایت است !!