«چیست این سقف بلند ساده ی بسیار نقش؟»، حافظ

لحظه هایی بس طولانی به تصویر زیر خیره شده ام. تصویری بسیار ساده که فقط نقطه ای نورانی در آن به چشم می خورد. آن نقطه، زمین ما و زیستگاه ماست و تصویر را هم کیهان نورد وویجر 1 Voyager 1 از فاصله ی شش میلیارد کیلومتری زمین (از نزدیکی ستاره ی زُحَل (کیوان) گرفته  است.

tierra

آفریدگار جهان هستی به این عظمت که در وهم و گمان نمی گنجد، آنقدر بی کار نشسته است که به ادعای آخوند ها، میلیارد ها کرات آسمانی ثابت و سیار را ول کرده و می آید پیله می کند به موی سر زن ها در ایران. به قول ایرج میرزا «دانایی و معرفت از این بیش؟!»

            کیهان نورد های وویجر 1 و 2 در سال 1977 (دو سال پیش از انقلاب ایران) به فضا پرتاب شدند و هنوز پس از  36 و پشت سر نهادن کهکشان های زیادی همچنان به راه خود ادامه می دهند.

            برای اطّلاع از موقعیّت و فاصله ی این کیهان نورد ها از زمین و خورشید منظومه ی شمسی (درست در همین لحظه که این نوشته را می خوانید)؛ روی نشانی «ناسا» که در زیر قرار دارد، کلیک کنید:

   http://voyager.jpl.nasa.gov/where

error: توجه این سایت دارای کپی رایت است !!