کباده کشان گود زورخانه ی انقلاب

به مناسبت روز هفدهم خرداد، سالگرد حمله ی اوباش به دانشگاه تهران

من این مقاله را برای روز هفدهم خرداد نوشته بودم که به علت گرد و غبار ناشی از انتخابات، انتشار آن تا به امروز به تأخیر افتاد

رسول پدرام – مادرید

http://www.rpedram.com

               در آغاز روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی در ایران، سه تن بودند که کباده ی گود زورخانه ی انقلاب را می کشیدند. آن سه عبارت بودند از: مرحوم صادق قطب زاده، شهید زنده برادر سید ابوالحسن بنی صدر و شهید نیمه جان برادر دکتر ابراهیم یزدی. سه نفر هم بودند که از همان آغاز چون سروی آزاده در برابر گرد باد ارتجاع ایستادند و سر فرود نیآوردند، و این سه عبارت بودند از: اوّلی مرحوم شاهپور بختیار[1] ، دومی دانشجو (که پشت نرده های دانشگاه کُنام گزید) و سومی پیشمرگه (که از همان آغاز تکلیف خود را با آخوند های تازه به دوران رسیده، روشن کرد). مقاومت دلیرانه ی زنان هم جای خود دارد.

متن کامل مقاله را می توانید از این جا دانلود و چاپ کنید.


[1] – حتّی زمانی که در ایران مخفی بود و جانش در خطر؛ پیامی ضبط شده در نوار کاست از مخفیگاه خود بیرون داد و در آن پیام از مردم خواست که گول نخورند و بر آنچه که اتّفاق می افتاد، و او نام «فتنه ی خمینی» بر آن نهاده بود، ارزشی قائل نشوند . سرانجام هم جان بر سر گفته ی خود نهاد.

error: توجه این سایت دارای کپی رایت است !!