کمال الملک و موضوع کشیدن تابلو (پرتره) رضا شاه

 سال گذشته مطلبی در وبلاگ خودم درباره ی «کمال الملک» منتشر کردم که می بینم مورد تَوَجُّه ‏بسیاری از خوانندگان عزیز قرار گرفته است. کسانی که در ایران هستند می توانند تابلو های او را در کاخ ‏گلستان، موزه ی مردم شناسی و حتی کتابخانه ی ملی ملاحظه کنند (البته اگر تا به حال ملاخور نشده باشند). ‏من در آن مطلب نوشتم‎: ‎
                   یادم می آید که سال ها پیش از این و «در آن مدّت که ما را وقت خوش بود»، مَجلّه ی هنر و مردم یک ‏شماره ی کامل خود را به زندگی و آثار کمال الملک اختصاص داد و در واقع ویژه نامه ای در باره ی او ‏منتشر

کمال الملک فروغی

کمال الملک فروغی

ساخت‎.‎
                   کمال الملک زندگی خود را در کمال فقر و نداری به پایان برد. تا جایی که روزی به خاطر قرض کردن یک ‏تومان، عبایش را گرو می گذارد تا بتواند شامی برای خوردن تهیّه کند. چه نیکو گفته است آن شاعر گمنام ‏که: «خوشنویسی به خطه ی ایران، عاقبت سر شکستگی باشد / بعد چل سال زحمت بسیار ثمر آن گرسنگی ‏باشد»‏‎.‎
ولی آیا هرگز فکر کرده اید و یا در جایی خوانده اید که کمال الملک برای تامین مخارج زندگی اش، پرتره و ‏یا تابلویی از رضا شاه کشیده باشد؟! البته به او پیشنهاد انجام چنان کاری را کرده بودند ولی او پاسخ داده ‏بود: «آخه چطور بکشم؟ من نان و نمک آن خاندان را خورده ام». منظور او از آن خاندان، «قاجاریه » ‏بود و هرگز نکشید. 

جمع کل بازدید ها : 267
مارا دنبال کنید
http:www.rpedram.com/persian
traducciones@rpedram.com
Rassoul_pedram
Follow Me
Tweet
https://www.youtube.com/channel/https://https://www.youtube.com/rassoulpedram
http://www.instagram.com/pedramrassoul
close

در صورت پسندیدن میتوانید به اشتراک بگذارید