بایگانی‌ ماهانه: فوریه 2011

آنگه که شیپور قضا آغاز زیر و بم کند

روی عکس کلیک کنید  . عکس زیر در جریان تظاهراتی در تهران گرفته شده است مثلی عامیانه در زبان های اروپایی می گوید : “کسی که باد می کارد، توفان درو می کند”.  این روز ها مصداق مثل فوق رویداد هایی است که در کشور های خاورمیانه رخ می دهد،...

با چادر، یا بی چادر؛ مرگ بر دیکتاتور

با چادر، یا بی چادر؛ مرگ بر دیکتاتور

سالگرد ٢٢ بهمن یعنی روز لگام گسیختگی ارتجاع سیاه را به همه ی آزادگان و کوشندگان راه آزادی تسلیت می گویم ایران ای سرای امید

error: توجه این سایت دارای کپی رایت است !!