بایگانی‌ ماهانه: مارس 2011

به پرستو به گل به سبزه درود …

به پرستو به گل به سبزه درود …

من این عکس را در پنجم فروردین سال 1354 در پارک لاله (پارک فرح آن روز) تهران گرفته ام. و آن را به یاد آن نوروز ها در این جا قرار می دهم با سروده ای دلکش از شادروان فریدون مشیری: “به بهاری که میرسد از راه، چند روز دگر...

رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل

رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل

ایرج افشار هم ما را گذاشت و رفت. من او را از کنگره های ایران شناسی می شناختم. هر چند مانند بسیاری از  «فضلای عصا قورت داده»، اهل چاپلوسی و خوش آمد گویی نبود، و به همین جَهَت کم نبودند کسانی که او را فردی متکبّر و مغرور به شمار...

مرگ پایان راه نیست

مرگ پایان راه نیست

آن دم که از دست رفتن همرزم به خاک افتاده ای، قلب و روح ما را غرق ماتم و اندوه می کند. و به هنگام فرا رسیدن لحظه ی آن وداع جان گداز، که جز طلب آمرزش چاره ی دیگری برایمان باقی نمی ماند؛ در چنان لحظه ای، ایمان می...

error: توجه این سایت دارای کپی رایت است !!