بایگانی‌ ماهانه: نوامبر 2011

بگذارید این وطن، دوباره وطن بشود

بگذارید این وطن، دوباره وطن بشود

با سپاس قلبی و بی پایان از دکتر صفریان ارجمند و گرانمایه، هر چند این اثر شیوا و پر احساس در شماره آذر ماه «گذرگاه » درج خواهد شد؛ ولی من آن را، پیشاپیش و با کسب اجازه از حضور استاد ارجمند، در اینجا درج می‌کنم –  به ویژه با...

error: توجه این سایت دارای کپی رایت است !!