فرستنده های مخفی مخالف رژیم حاکم بر ایران

نوشته ی رسول پدرام به نقل ازسایت «اخبار روز» مشهدی عباد در پایان نمایشنامه ی معروف فکاهی موزیکال خود، زمانی که دید همسری  که بیش از پنج هزار منات، برایش آب خورده بود به جای زن، مرد از آب در آمد، فریاد زد: «آ کیشی، منیم پولاریم؟!» (آخه مَرد، پس...