فرستنده های مخفی مخالف رژیم حاکم بر ایران

نوشته ی رسول پدرام به نقل ازسایت «اخبار روز» مشهدی عباد در پایان نمایشنامه ی معروف فکاهی موزیکال خود، زمانی...