Archivo Mensual: noviembre 2012

الفبای آذربایجانی

جمهوری آذربایجان، از سال ١٩٢٢ تا کنون، چهار بار، بنا به مقتضیات زمان و به خاطر به وجود آمدن دگرگونی در ساختار حکومتی اش، الفبای خود را تغییر داده است. آخرین بار در سال ١٩٩١ بود که الفبای رایج کنونی  به وجود آمد و از آن تاریخ تا کنون، دانشوران...

من هم قالیچه تکوندم …

ضرب المثلی عامیانه ی کرمانی می گوید: «لب بون اومدی قالیچه تکوندی / قالیچه ات گرد نداشت خودتو نموندی». بون = بام / تکوندی = تکاندی / نموندی = نمایاندی.  این مثل در باره کسانی بر زبان می آید که قصد خود نمایی دارند و یا بدون داشتن چیزی در...

پژوهشی تازه پیرامون کسروی

در چند روز گذشته، رشته گفتار هایی ژرف و روشن بینانه و روشنگرانه به قلم استاد ارجمند بهزاد کشاورزی در سایت  «ایران امروز»، در پنج بخش منتشر شد. من مطالعه ی آن گفتار ها را به همه ی علاقمندان نوشته های کسروی و همه ی آنان که با دیو جهل...

نشانی وبلاگ فارسی من

متأسفانه به علّت ناشیگری من، چندین صفحه ی فیسبوک در اینترنت به نام به وجود آمده است که بعضی از دوستان در یکی هستند و در دیگری نیستند و بالعکس. وقتی هم دنبال نوشته ای از من به زبان فارسی می گردند از وبلاگ اسپانیایی من سر در می آورند. با...

بابا با این ریش میخای بری تجریش؟!

سرکردگان قشون حقّ علیه باطل در برابر فرمانده کل قوا. لازم نیست که خدمت سربازی کرده و یا فردی نظامی باشید که از حالت ایستادن یک فرد نظامی اونیفورم بر تن در برابر مافوق خود اطّلاع داشته باشید! از خوانندگانی که جزو پرسنل نظامی بوده اند، خواهش می کنم که...

ترانه ای به یاد تکاب

محض آگاهی  آن دسته از خوانندگان عزیز این سایت، که سعادت آشنایی زیاد با ایشان را نداشته ام لازم به یاد آوری می دانم بنویسم که «تکاب» شهر زادگاه من است. سال های شیرین و بی خبری کودکی و نخستین سال های نو جوانی ام را من در آن جا...

close

Si le ha gustado, comparte