By the rivers of Babylon

ترجمه ی فارسی این ترانه (و یا بهتر بگویم این سرود مذهبی) را به همه خوانندگان یهودی و به ویژه به بنیامین ب. (به یاد روزگار سربازی) و همکار فراموش ناشدنی ام خانم ناهید الف. ارمغان می دارم.

By the rivers of Babylon*, there we sat down,

Ye-eah we wept, when we remembered Zion.

در کرانه های رود فرات فرود آمدیم،
و آن دم که کوه صهیون را به یاد آوردیم، سرشک اندوه از دیدگان خود جاری ساختیم.

By the rivers of Babylon, there we sat down,
ye-eah we wept, when we remembered Zion.

در کرانه های رود فرات فرود آمدیم،
و آن دم که کوه صهیون را به یاد آوردیم، سرشک اندوه از دیدگان خود جاری ساختیم.

When the wicked
Carried us away in captivity
Required from us a song
Now how shall we sing the Lord’s song in a strange land?

هنگامی که خبیث ها،
ما را به اسارت گرفته و می بردند،
از ما می خواستند که سرودی ** در نیایش خداوند سر دهیم.
حال ما چگونه می توانستیم در دیار غربت و در سرزمینی بیگانه سرود خوانی کنیم؟!

When the wicked
Carried us away in captivity
Required of us a song
Now how shall we sing the lord’s song in a strange land?

هنگامی که خبیث ها،
ما را به اسارت گرفته و می بردند،
از ما می خواستند که سرودی در نیایش خداوند سر دهیم.
حال ما چگونه می توانستیم در دیار غربت و در سرزمینی بیگانه سرود خوانی کنیم؟!

Let the words of our mouth and the meditations of our heart
be acceptable in thy sight here tonight.

خداوندا؛ باشد کلامی را که اکنون بر زبان ما جاری ست و خیالاتی را که در سینه خود نهفته داریم،
امشب در پیشگاه خود مستجاب فرمایی.
(تکرار ابیات ترانه)
ترجمه به فارسی و توضیح: رسول پدرام

توضیح:

  • منظور از Rivers of Babylon (رودخانه های بابِل) رود فرات و شعبه های آن است.

    ** منظور از سرود در این جا، «مَزمور» از مَزامیر حضرت داوود است.

بابل از نظر جغرافیایی در سرزمین عراق کنونی قرار داشت. هنگامی که کورش در روز ۲۹ اکتبر سال ۵۳۹ پیش از میلاد، وارد پایتخت بابل شد؛ در واقع تصرّف آن جا (که بدون جنگ و خون ریزی صورت گرفت)؛ نقطه ی عطفی در تاریخ قوم یهود گردید. کورش بود که دستور آزادی یهودیان را صادر کرد و زمینه ی بازگشت یهودیان تبعیدی را به میهن‌شان در اسرائیل فراهم ساخت. کوروش همچنین دستور داد که پرستش‌گاه اورشلیم را بازسازی کنند و ظروف و اشیای طلایی و نقره‌ای را که نبوکدنصر از اورشلیم ربوده بود، به یهودیان تحویل دهند.
برخی از یهودیان که آزاد شدند در شیرخوارگی به اسارت در آمده بودند و اکنون به صورت پیر مردانی هفتاد ساله آزادی خود را باز می یافتند.

error: توجه این سایت دارای کپی رایت است !!