Domani, Domani فردا، همین فردا

Traduzione in persiano da Rassoul Pedram

فردا، همین فردا؛

هدیه ای به تو خواهم داد:

آزادی ات را از نو به تو بر می گردانم.

قلب اسیرت را رها می سازم،

تا بال و پر بگشایی و به پرواز در آیی.

من می مانم  بی آنکه چیز زیادی از تو داشته باشم،

فردا، همین فردا.

عشق، هر چه را که داشتم به خاطر تو از من می گیرد،

در عوض تو خواهی گفت خاطر خواهی همین است دیگر.

و فردا،

هر  کدام از ما، دور از هم به زندگی ادامه خواهیم داد.

و فردا،

پس از تو، در قلب و روح من، افق های دیگری گسترده می شود،

و خواهی دید که من بی تو هم قادر به زندگی هستم.

ولی پس از من، تو در ته دلت ترانه ها خواهی خواند،

خواهی رقصید؛ ولی در خفا اشک خواهی ریخت.

فردا، همین فردا،

و من به یک دوست عادی تبدیل خواهم شد،

و برای من چه دشوار خواهد بود که دوست تو باشم.

فردا، همین فردا،

آتش عشق و نفرت بین من و تو خاموش خواهد شد،

و ما از هم  جدا خواهیم شد،

همین فردا.

من دست هایت را از میان دست هایم رها می کنم،

تا بال و پر بگشایی و به پرواز در آیی،

و من می مانم  بی آنکه تو چیز زیادی به من داده باشی،

فردا، همین فردا.

عشق، آنچه را که داشتم به خاطر تو از من می گیرد،

هر چند در ته دلم کمی زجر خواهم کشید،

ولی مطمئن باش که من دیگر به سویت بر نمی گردم.

عشق و نفرت، بین من و تو پایان می پذیرد،

و هر کدام از ما به راهی خواهیم رفت،

همین فردا.   

error: توجه این سایت دارای کپی رایت است !!