برچسب: Laura Luca

Domani, Domani ‎ فردا، همین فردا

فردا، همین فردا؛ هدیه ای به تو خواهم داد: آزادی ات را از نو به تو بر می گردانم. قلب اسیرت را رها می سازم، تا بال و پر بگشایی و به پرواز در آیی. من می مانم  بی آنکه چیز زیادی از تو به دست آورده باشم، فردا، همین...

error: توجه این سایت دارای کپی رایت است !!