بایگانی‌ ماهانه: فوریه 2011

آنگه که شیپور قضا آغاز زیر و بم کند 3

آنگه که شیپور قضا آغاز زیر و بم کند

روی عکس کلیک کنید  . عکس زیر در جریان تظاهراتی در تهران گرفته شده است مثلی عامیانه در زبان های اروپایی می گوید : “کسی که باد می کارد، توفان درو می کند”.  این...

با چادر، یا بی چادر؛ مرگ بر دیکتاتور 0

با چادر، یا بی چادر؛ مرگ بر دیکتاتور

سالگرد ٢٢ بهمن یعنی روز لگام گسیختگی ارتجاع سیاه را به همه ی آزادگان و کوشندگان راه آزادی تسلیت می گویم ایران ای سرای امید

گنجینه ی عکس های قدیمی کردستان 0

گنجینه ی عکس های قدیمی کردستان

چندین سال پیش، استاد ارجمند آقای مُحی الدّین حقّ شناس از فرهنگیان دانشور، زحمتکش و نامدار سنندج همّت فرموده و مجموعه ای بسیار با ارزش و دیدنی از عکس های مربوط به روزگاران گذشته...

error: Content is protected !!