بایگانی‌ ماهانه: مارس 2011

به پرستو به گل به سبزه درود … 0

به پرستو به گل به سبزه درود …

من این عکس را در پنجم فروردین سال 1354 در پارک لاله (پارک فرح آن روز) تهران گرفته ام. و آن را به یاد آن نوروز ها در این جا قرار می دهم با...

رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل 0

رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل

ایرج افشار هم ما را گذاشت و رفت. من او را از کنگره های ایران شناسی می شناختم. هر چند مانند بسیاری از  «فضلای عصا قورت داده»، اهل چاپلوسی و خوش آمد گویی نبود،...

مرگ پایان راه نیست 0

مرگ پایان راه نیست

آن دم که از دست رفتن همرزم به خاک افتاده ای، قلب و روح ما را غرق ماتم و اندوه می کند. و به هنگام فرا رسیدن لحظه ی آن وداع جان گداز، که...

error: Content is protected !!