بایگانی‌ ماهانه: آگوست 2011

دادگاه های تفتیش عقاید در اسپانیا – جلد1 – بخش1 2

دادگاه های تفتیش عقاید در اسپانیا – جلد1 – بخش1

چندین سال پیش، جلد اوّل تاریخ دادگاه های تفتیش عقاید ( زیر عنوان «تاریخ انکیزیسیون در اسپانیا») به همّت، سخاوت و سرمایه ی شخصی آقای مهرداد نزهت زاده چاپ و منتشر شد.  نسخه های...

error: Content is protected !!