بایگانی‌ ماهانه: اکتبر 2011

ابیات ناب 0

ابیات ناب

به قلم استاد حسین شربیانی روح آدمي هميشه در جستجوي زيبائيها است، گاهي اتّفاق مي‌افتد كه انسان با شنيدن يك بيت زيبا متحوّل مي‌شود و ملال از خاطر مي‌زدايد و روحش به سوي شاديها...

error: Content is protected !!