بایگانی‌ ماهانه: فوریه 2012

غزل خداحافظی گابریل گارسیا مارکز 0

غزل خداحافظی گابریل گارسیا مارکز

نوشته: رسول پدرام گابریل گارسیا مارکز در تابستان 1999 به خاطر ابتلاء به سرطان لمفاوی تحت عمل جراحی قرار گرفت و از آن تاریخ به بعد، هر از چند گاه یک بار، شایعه هایی...

error: Content is protected !!