بایگانی‌ ماهانه: نوامبر 2012

الفبای آذربایجانی 0

الفبای آذربایجانی

جمهوری آذربایجان، از سال ١٩٢٢ تا کنون، چهار بار، بنا به مقتضیات زمان و به خاطر به وجود آمدن دگرگونی در ساختار حکومتی اش، الفبای خود را تغییر داده است. آخرین بار در سال...

من هم قالیچه تکوندم … 2

من هم قالیچه تکوندم …

ضرب المثلی عامیانه ی کرمانی می گوید: «لب بون اومدی قالیچه تکوندی / قالیچه ات گرد نداشت خودتو نموندی». بون = بام / تکوندی = تکاندی / نموندی = نمایاندی.  این مثل در باره...

بابا با این ریش میخای بری تجریش؟! 0

بابا با این ریش میخای بری تجریش؟!

سرکردگان قشون حقّ علیه باطل در برابر فرمانده کل قوا. لازم نیست که خدمت سربازی کرده و یا فردی نظامی باشید که از حالت ایستادن یک فرد نظامی اونیفورم بر تن در برابر مافوق...

ترانه ای به یاد تکاب 1

ترانه ای به یاد تکاب

محض آگاهی  آن دسته از خوانندگان عزیز این سایت، که سعادت آشنایی زیاد با ایشان را نداشته ام لازم به یاد آوری می دانم بنویسم که «تکاب» شهر زادگاه من است. سال های شیرین...

error: Content is protected !!