بایگانی‌ ماهانه: ژانویه 2013

دهه ی فجر را پیشاپیش به همه ی شما تبریک می گویم. محمد رضا پهلوی‎ 0

دهه ی فجر را پیشاپیش به همه ی شما تبریک می گویم. محمد رضا پهلوی‎

با سپاس از همه ی عزیزانی که این مطلب را برای من فرستاده اند. پوزش می خواهم از اینکه به خاطر طولانی بودن نام ها قادر به ذکر آن ها نیستم. مختصر تغییری در...

نقشه ی آوردن بقایای جسد حضرت علی ابن ابی طالب به ایران 0

نقشه ی آوردن بقایای جسد حضرت علی ابن ابی طالب به ایران

گنبد سلطانیه واقع در ۳۰ کیلومتری زنجان و در بافت قدیم شهر سلطانیه، … در سال ۶۱۳ هجری قمری در دوره ایلخانان مغول ساخته شد. ساخته شدن چنین بنایی آن هم تنها یکصد سال...

error: Content is protected !!