بایگانی‌ ماهانه: مارس 2013

اشک های دیده ی شیخ Lágrimas de un mullah 0

اشک های دیده ی شیخ Lágrimas de un mullah

«نَعوذُ بالله از آن اشک های دیده ی شیخ، چه خانه ها که همین آب کم خراب کند! به زُهد گربه شبیه است، زُهد حضرت شیخ، نه؛ بلکه گربه تَشَبُّه به آن جناب کند....

error: Content is protected !!