بایگانی‌ ماهانه: آوریل 2013

Danza clásica de la India – رقص کلاسیک هندی 0

Danza clásica de la India – رقص کلاسیک هندی

مصلحت دید من آنست که یاران همه کار، بگذارند و خَم طُرّه ی یاری گیرند، رقص بر شعر تر و ناله ی نی خوش باشد، خاصه رقصی که در آن دست نگاری گیرند. «حافظ»...

error: Content is protected !!