بدا به حال اُروس، بدا به حال اُروس

من این مقاله را چند سال پیش برای سایت «رادیو زمانه» نوشته بودم. ولی انگار موضوع مطرح شده در آن کهنه نشده است و امروزه هم دارد تکرار می شود. شما به جای «بدا به حال اُروس…» بخوانید «بدا به حال امریکا».

            شعری در زبان عربی هست – که ترجمه ی فارسی آن می شود: ” در زیر خاکستر، آتش پنهان می بینم، و هر آن نزدیک است که این آتش شعله ور گردد. اگر این آتش را بزرگان قوم خاموش نکنند، آتش گیره ی آن بدن های سوخته خواهد بود.”

            شوربختانه باید بگویم که امروزه چنین آتشی در ایران افروخته شده است و هر آن ممکن است که شعله ور گردد. ولی نباید فراموش کنیم که این اوّلین بار، در تاریخ ایران نیست که چنین آتشی افروخته می شود، بلکه در گذشته هم افروخته شده است و هر بار جز ویرانی برای کشور و مُصیبَت  و بدبختی و ماتم برای مردم بی گناه نتیجه ی دیگری نداشته است.  متن کامل مقاله از این جا دانلود کنید.

قائم مقام خطاب به فتحعلی شاه: " اعلیحضرت چه مبلغ مالیات می گیرد؟" شاه: " شش کرور". قائم مقام: " دولت روس چه مبلغ مالیات می گیرد؟" شاه: " می شنوم ششصد کرور." قائم مقام عرض کرد: " به قانون حساب، کسی که شش کرور مالیات می گیرد با کسی که ششصد کرور عایدات دارد از در جنگ در نمی آید."

قائم مقام خطاب به فتحعلی شاه: ” اعلیحضرت چه مبلغ مالیات می گیرد؟” شاه: ” شش کرور”. قائم مقام: ” دولت روس چه مبلغ مالیات می گیرد؟” شاه: ” می شنوم ششصد کرور.” قائم مقام عرض کرد: ” به قانون حساب، کسی که شش کرور مالیات می گیرد با کسی که ششصد کرور عایدات دارد از در جنگ در نمی آید.”

Visits: 3
Today: 3
Total: 1579

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!