چرا برخی از واژه ها در ترکی تکرار می شود؟

به اشتراک بگذارید

دوست عزیزی طی ایمیلی، می پرسد: «علّت دوبار گفتن کلماتی در زبان ترکی چیست؟
در پاسخ به این دوست ارجمند که به عللی که خودشان می توانند حدس بزنند از ذکر نامشان در این جا معذورم، باید بگویم دریافت اینگونه ایمیل ها، نه فقط مزاحمتی برای من نیست، بلکه بالعکس، باعث خوشحالی و خوشوقتی من هم می شود.

من پاسخ آن دوست را به طور جداگانه با ایمیل داده ام ولی دلم می خواهد، برای آگاهی دیگر دوستان عزیز، آن پاسخ را به طور خلاصه در این جا هم تکرار کنم.

منظور آن دوست از «تکرار برخی از واژه ها در زبان ترکی» مواردی است از قبیل گوله، گوله Güle, güle (به الفبای ترکی ترکیه نوشته شده است)، سحر، سحر Seher, seher، باخا، باخا و غیره.

در زبان ترکی تکرار یک اسم عام (common noun) آن را به صورت قید (adverb) در می آورد. که می تواند قید زمان باشد و یا قید حالت. به مثال های زیر تَوَجُّه فرمایید:

«سَحَر، سَحَر باغا گیردیم، نه باغ بیلدی، نَدَه باغبان» (در این جا «سَحَر، سَحَر» یعنی هنگام سپیده دم (قید زمان) که به فارسی قدیم به صورت «سپیده دمان» و یا «بامدادان» می توان ترجمه کرد و در فارسی محاوره ای کنونی باید بگوییم موقع سپیده دَم. «بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار (شب و روز) / خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار». سعدی

و یا «پنجره دَن گونش کیمی، باخیر بویلانا، بویلانا» (قید حالت) «مثل آفتاب، از پنجره، یواشکی (و یا دزدانه) سَرَک می کشد»

در فارسی ادبی و محاوره ای کنونی از این قبیل موارد داریم: بشکن، بشکن؛ دوان، دوان و مانند آن …

         نازلانا، نازلانا (با ناز و کرشمه) (قید حالت) که در ترانه زیر با صدای مَلَک خانم ایوب اوا می شنوید:

http://www.youtube.com/watch?v=T0FHYf56elw

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

shares
error: Content is protected !!